Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.
Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Część podstawowa zawiera:

  • 10 pytań za 3 punkty,
  • 6 pytań za 2 punkt,
  • 4 pytania za 1 punkt.

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

  • 6 pytań za 3 punkty,
  • 4 pytania za 2 punkty,
  • 2 pytania za 1 punkt.

Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.

Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

© 2024 EUROTOM NAUKA JAZDY | ScrollMe by AccessPress Themes