Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

PKK

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (nr PKK):

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
  • Jedno zdjęcie do Prawo Jazdy

Kolejne kroki:

  • Udać się do Starostwa Powiatowego w Kłodzku na ul. Okrzei 1
  • W pokoju numer 8 dokonać opłaty za wydanie prawo jazdy w kwocie 100,50 zł ( wpłatę dokonujemy dopiero po zdanym egzaminie w WORD)
  • W pokoju nr 13 pobrać wniosek, który należy wypełnić i do wniosku dołączyć :
  • orzeczenie lekarskie, jedno zdjęcie ,
  • dowód wpłaty I powyższe dokumenty złożyć i poczekać ok 10 minut na odebranie dokumentu potwierdzającego utworzenie profilu kandydata na kierowcę.
  • W przypadku osób niepełnoletnich do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna o zgodzie na uczestniczenie w kursie na prawo jazdy.
© 2024 EUROTOM NAUKA JAZDY | ScrollMe by AccessPress Themes